Каква е добавената стойност на проект ANRAV? Това е практическия опит и ноу-хау!

По врем на ексклузивна кръгла маса с гост Курт Ванденберге, Генерален директор – Генерално управление по климатични промени (DG CLIMA) и представители на тежката промишленост, проектът ANRAV на Хайделберг Матириълс Девня беше подробно разискан и идентифициран като водеща инициатива в Югоизточна Европа

Проект ANRAV остави своя отпечатък на Форум Green Transition 4.0 в Панел „Декарбонизация на индустрята, зелени вериги за доставки и кръгова икономика – предизвикателства и възможности“

Панелът „Декарбонизация на индустрията „Зелени вериги за доставки и кръгова икономика – предизвикателства и възможности“ бе идеалото място за представяне на Проект ANRAV, и неговата ключова роля за напредъка на индустриалния преход на България към ниско-въглеродна икономика с ниски емисии.