Каква е добавената стойност на проект ANRAV? Това е практическия опит и ноу-хау!

По врем на ексклузивна кръгла маса с гост Курт Ванденберге, Генерален директор – Генерално управление по климатични промени (DG CLIMA) и представители на тежката промишленост, проектът ANRAV на Хайделберг Матириълс Девня беше подробно разискан и идентифициран като водеща инициатива в Югоизточна Европа