По време на ексклузивна кръгла маса с гост Курт Ванденберге, Генерален директор – Генерално управление по климатични промени (DG CLIMA) и представители на тежката промишленост, проектът ANRAV на Хайделберг Матириълс Девня бе подробно разискан, и идентифициран като водеща инициатива в Югоизточна Европа

Водещ прехода на страната ни към ниско-въглеродна икономика,  ANRAV пръв изминава пътя към развитие и финансиране на бъдещи проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCUS). Практическият опит и предизвикателствата от последната година бяха споделени от Проектния мениджър Константин Божинов, и се считат за ценен ресурс по въпросите на улавянето на въглерод в региона.

Дискусиите с лидери от стратегически Think Tank организации и автор на доклада „Създаване на икономическа сигурност и сближаване в Европейския съюз“ предоставиха допълнителна възможност за споделяне на знания и добри практики.

Проект ANRAV е водещ по пътя на декарбонизацията в България. Все още единственият финансиран проект от CINEA – Европейската агенция за климата, инфраструктурата и околната среда в България, той определя амбициозната визия на Хайделберг Матириълс България, която има за цел да постигне нетно нулева продукция чрез своята голяма воля, подкрепена от революционни и новаторски дейности.

И ТЪЙ-КАТО ДЕЙСТВИЯТА ГОВОРЯТ ПОВЕЧЕ ОТ ДУМИТЕ, ОЧАКВАЙТЕ НОВИНИ ПО ПРОГРЕСА И РАЗВИТИЕТО НА ПРОЕКТ ANRAV…