Обмяна на практики по темата CCUS

ANRAV CCUS е първият проект за улавяне и съхранение (CCS) на въглеродни емисии в Източна Европа, както и първият е този регион, финансиран от Фонд Иновации. Това е вълнуващ факт, който ние като екип имаме задължението да комуникираме с европейската аудитория. Като част от нашия календар на събития, ръководителят на проекта ANRAV Константин Божинов, взе участие в семинар за споделяне на добри практики на ЕВРОПЕЙСКАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА КЛИМАТА, […]