Константин Божинов, ръководител на проекта Anrav, взе участие на събитието “Together for less CO2 emmisions”

Константин Божинов, ръководител на проекта Anrav, взе участие на събитието “Together for less CO2 emmisions”, състояло се на 15-ти февруари в София. То беше организирано от Българо-Германската Търговска Камара и имаше за цел да постави въпросите, свързани с декарбонизацията в индустрията и възможните технологични решения. Преминаването на бизнеса към зелен въглероден отпечатък е ключова цел […]